Wat wij al bereikten

Onze productie is CO2-positief.

Een ambitieuze mindset is de kern van het DNA van Kvik. En nergens is dat duidelijker dan in de duurzame doelstellingen die wij voor onszelf bepaalden. Begin 2021 bereikten we een grote mijlpaal: de productie in onze fabriek in Denemarken werd CO2-positief. We leggen de lat voor de toekomst nog hoger en bepaalden nieuwe ambitieuze doelstellingen. Tegen 2025 willen we in onze hele toeleveringsketen CO2-positief zijn.

Lees verder en ontdek wat dit allemaal betekent.

Wat betekent het GHG Protocol concreet voor ons en voor jou?

Scope 1

Dit omvat alle directe broeikasgasemissies door onze eigen activiteiten, inclusief brandstofverbranding ter plaatse, onze bedrijfswagens en airconditioning. We realiseerden deze scope mede dankzij onze eigen installatie voor warmteterugwinning.

Scope 2

Dit zijn alle indirecte broeikasgasemissies uit ons verbruik van aangekochte elektriciteit, warmte of stoom. We hebben het geluk dat we hier in Denemarken gecertificeerde schone energie kunnen kopen en kunnen verwarmen met onze eigen installatie voor warmteterugwinning.

Scope 3

Deze zal veel samenwerking met onze leveranciers vragen, omdat het alle andere indirecte emissies omvat. Denk maar aan de winning en productie van gekochte materialen en brandstoffen en het transport met voertuigen die niet van ons zijn en die we niet zelf besturen.

De Kvik-productie werd CO2-positief in 2021.

Waar staan we met emissies?

Net als bij elk groot, ambitieus doel is dit een heel traject. We namen al een paar grote stappen. We schakelden over op 100% hernieuwbare energie, vervingen al onze lampen door zuinige ledlampen en installeerden een zelfvoorzienende verwarmingsfaciliteit die afval uit onze productie gebruikt om onze kantoren en fabriek te verwarmen. Dit waren grote, gedurfde stappen. Maar het is een reis en we gaan helemaal tot het eind! Tegen eind 2025 moeten alle bedrijfswagens elektrisch zijn. We werken ook nauw samen met onze leveranciers om te verzekeren dat ook zij CO2-positief zijn.