Klokkenluidersdienst

Ons succes op lange termijn is gestoeld op een eerlijke en ethische manier van zakendoen. Dit wordt omschreven in onze Gedragscode, die zowel onze medewerkers als onze leveranciers ondertekenen. Er is voor jou een belangrijke rol weggelegd als je een vermoeden hebt van ernstig wangedrag dat indruist tegen onze Gedragscode.

Dankzij een klokkenluiderssysteem kunnen wij eventueel wangedrag onderzoeken, voorkomen of corrigeren. Bewijs van je vermoedens hebben wij niet nodig. Maar alle meldingen van wangedrag moeten wel te goeder trouw worden gedaan.

We werken met een externe klokkenluidersdienst. Je anonimiteit is dus verzekerd. 

Klik hier om een klokkenluidersrapport te verzenden, of kopieer het volgende adres in je browser:

https://report.whistleb.com/ballingslovinternational

Ga voor meer informatie naar:

Onze klokkenluidersdienst is een gesloten systeem, geleverd door een onafhankelijke externe derde partij - WhistleB Whistleblowing Centre AB. Het systeem is volledig onafhankelijk van ons intranet en onze website. Alle berichten zijn versleuteld. Om de anonimiteit van de afzender te waarborgen, slaat WhistleB geen IP-adressen of andere metagegevens op.