Een design met goede intenties

VEDA Touch green

€ 2.661,-

Het is tegenwoordig trendy om het over duurzaamheid te hebben. Maar nieuwe regels en wetten maken het steeds moeilijker om hier helder over te communiceren. Gelukkig houden we van een uitdaging. Elke dag gaan we strategisch te werk om onze klimaatimpact tot een minimum te beperken. 

We nemen onze goede intenties ernstig. Daarom besloten we een levenscyclus-analyse (LCA) uit te voeren op ons hele assortiment. Wij zijn van mening dat de rapporten van onafhankelijke deskundigen, zoals die in onze LCA's en milieuproductverklaringen (EPD's), de meeste transparantie bieden om onze vooruitgang te tonen.

Onze klanten hebben het recht om te weten uit welke grondstoffen hun nieuwe keuken bestaat. Daarom berekenen we het aantal plastic PET-flessen dat we elk jaar recycleren. En daarom tonen we klanten hoeveel gerecycleerde PET-flessen hun keuken bevat en hoeveel kilo gerecycleerd hout erin zit verwerkt.  Al onze keukenontwerpen gebruiken gerecycleerde materialen, en het kost allemaal niets extra.

Lees verder en ontdek hoe we onze goede intenties in ons designproces en al onze ontwerpen hebben verweven.

Een keuken met goede intenties

— vereist gerecycleerde materialen

Wist je dat 80% van de milieu-impact van een product te wijten is aan beslissingen die bij het ontwerp zijn genomen? We maken tijdloos Deens design met zoveel mogelijk gerecycleerde materialen van hoge kwaliteit. Dit bewijzen we in elke offerte met concrete cijfers.  Onze uitgebreide garanties weerspiegelen ons sterk vertrouwen in duurzame producten.

Bij onze keukens is er altijd een perfecte harmonie tussen design en gebruiksgemak. En in elk design gebruiken we gerecycleerde materialen. Op elke offerte vermelden we het aantal gerecycleerde PET-flessen dat we voor onze folies gebruiken en het aantal kilo’s gerecycleerd hout dat nodig is voor je nieuwe keuken. Ook de CO2-voetafdruk wordt vermeld. Zo heb je een prachtig verhaal om te delen met je gasten die je nieuwe keuken komen bewonderen.

Lees meer over onze materialen

In 2023 gaf Kvik 6.501.287 plastic PET-flessen een nieuw leven binnen de keukensector!

— Kvik Categorie Management team

— bespaart, hergebruikt en recycleert

Wij houden van Deens design. We maken graag producten die mooi, tijdloos en duurzaam zijn. We werken graag met hoogwaardige materialen die lang meegaan. Maar we houden niet van het afval dat daarmee gepaard gaat.

Daarom … werken we samen met Stena Recycling. Ze zijn toonaangevend in het gebied van recycling en grondstoffenbeheer. Dit bedrijf helpt ons om het grootste deel van ons afval om te zetten in kostbare grondstoffen.Deze worden gebruikt voor de verwarming van onze gebouwen, de productie van nieuwe materialen of voor het vinden van nieuwe oplossingen.

— geeft je zijn exacte CO2-voetafdruk

Wanneer je je offerte voor je nieuwe keuken ontvangt, zie je ook meteen de milieu-impact van je keuken. In 2024 hebben we een levenscyclusanalyse van onze producten uitgevoerd. Dankzij die grondige beoordeling en samenwerking met onze leveranciers kunnen we je transparant informeren over de milieu-impact van jouw keuken. Je weet zo ook hoeveel gerecycleerd hout en gerecycleerd PET-plastic erin gingen. De berekeningen zijn gebaseerd op specifieke productgegevens en worden dagelijks bijgewerkt. Je kunt er dus op vertrouwen dat je berekeningen actueel en betrouwbaar zijn. Zo helpen we jou een weloverwogen keuze te maken, op basis van transparante gegevens over je keuken.

Een keuken met goede intenties

— wordt altijd geleverd in platte verpakkingen

Een belangrijk onderdeel van ons concept is ons efficiënt vervoer van platte verpakkingen. De voormontage van onze keukens gebeurt in een Kvik-winkel in jouw buurt. In de keukensector wordt dit standaard in de fabriek gedaan. Dankzij onze logistieke oplossing met platte verpakkingen vervoert elke vrachtwagen 6 keer zoveel keukens dan wanneer ze vóór het transport in elkaar gezet zouden worden .

— waardeert hernieuwbare energie

Vorig jaar was een keerpunt in ons traject naar een groene transitie. We bundelden onze krachten met visionaire bedrijven om een actieve rol te spelen in de opkomst van groene energie in Denemarken. In januari 2023 sloten we samen met onze zusterbedrijven DFI-Geisler, Multiform en JKE Design een energieleveringsakkoord met Better Energy. Via deze overeenkomst droegen we bij tot de aanleg van een nieuw zonnepark in de buurt van Stevning in Zuid-Denemarken. 

Dit nieuwe zonnepark zet jaarlijks 35 gigawatt uur hernieuwbare energie op het Deense net. Deze hoeveelheid energie is gelijk aan wat 22.500 mensen in Denemarken doorgaans nodig hebben voor hun dagelijkse activiteiten.   

Lees meer over het initiatief met Better Energy

Als fabrikant is het onze verantwoordelijkheid om te focussen op duurzaamheid en om te blijven zoeken naar manieren om de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen

— Henrik Gade Andersen, Director Strategic Purchasing bij Kvik

Meer dan alleen een stroomaankoop

Grondwaterbescherming met zonneparken

Het zonnepark werkt als een beschermend schild voor grondwater. In tegenstelling tot traditionele landbouwgrond bedekt het de grond met gras, waardoor het water eronder beschermd wordt.

Veevriendelijke zones

Dankzij lokale zoneringsbeslissingen wordt het gebied onderhouden door er vee te laten grazen.

Geen bestrijdingsmiddelen

Omdat het gespaard blijft van bestrijdingsmiddelen en meststoffen uit de landbouw zal het zonnepark een positieve invloed hebben op de omliggende fauna en flora.

Een keuken met goede intenties

— zet zich in voor een veilige werkplek

Wij maken de keuken van je dromen. Dat doen we met de grootste aandacht voor detail en vakmanschap, zonder ooit de veiligheid van onze werknemers in het gedrang te brengen. Gesprekken met onze interne teams leverden door de jaren heen kostbare inzichten op. Met de hulp van innovatieve oplossingen maken we van onze fabriek en ons magazijn een aangename, veilige werkplek.

— streeft naar een divers en inclusief team

We streven naar een diverse en inclusieve werkplek waar ieders talent wordt benut. Niet alleen omdat dit nu eenmaal zo hoort, maar ook omdat het een must is als we willen blijven groeien. Daarom bouwen we onvermoeibaar aan een omgeving die innovatie, samenwerking en groei stimuleert. We bepaalden concrete doelen voor genderevenwicht en tevredenheid onder werknemers. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar we werken eraan. 

Genderverhouding en -doelen

Genderverhouding binnen de productie

Wie onze fabriek in Vildbjerg binnenstapt, ziet meteen dat deze traditioneel mannelijke sector veel vrouwen telt. Sinds augustus 2023 is 39% van onze medewerkers in de fabriek en het magazijn van het vrouwelijke geslacht. De resterende 61% is mannelijk. Door verschillende investeringen in automatisering en technologie zorgen we voor een goede ergonomie die de fysieke prestaties niet beperkt.

Onze inzet om de kloof te overbruggen

Onze ambitie? Ervoor zorgen dat de genderverhouding in het management bij Kvik A/S de diversiteit en moderniteit van ons bedrijf weerspiegelt. We zijn er trots op dat onze fabrieken barrières doorbreken en een inclusieve omgeving bevorderen. Toch weten we dat we voor genderverhouding nog een weg hebben af te leggen. We zijn zwaar ondervertegenwoordigd als het gaat om vrouwen in leiderschapsposities. En dat moet veranderen.

Onze ambities op het gebied van genderverhouding in managementfuncties

Onze globale gendermix is 43% vrouwen en 57% mannen. We streven naar minstens 33% vrouwen en mannen in onze Raad van Bestuur. Op dit moment hebben we drie mannen en nul vrouwen in de Raad van Bestuur.  We verwachten dit doel tegen 2025 te bereiken. We mikken op minstens 40% mannelijke en vrouwelijke leden op andere managementniveaus. Nu zien we daar 6 vrouwen en 27 mannen. We verwachten dit doel in 2026 te bereiken. 

Een ware tocht

Een keuken met goede intenties

— vereist certificaten

Er zijn allerlei labels met verschillende normen. — Maar niet alle labels zijn officieel en gecontroleerd door een derde partij. Daarom zijn onze certificaten nuttig zodat je kan zien aan welke normen onze producten voldoen. Met onze certificaten kunnen we onafhankelijk aantonen hoe belangrijk we aspecten vinden, zoals duurzame bosbouw, tevredenheid op de werkplek en een schoon binnenklimaat.

Lees meer over onze certificaten

— steunt projecten van de lokale gemeenschap

Elk jaar steunt onze interne werknemersvereniging KvikOp verschillende initiatieven van de gemeenschap. Wij vinden dat ons bedrijf veel meer te bieden heeft dan Deens design voor verrassend lage prijzen. We hebben een sterke ambitie om actief en positief bij te dragen aan de lokale gemeenschap.

We steunen projecten die onze werknemers voordragen. Dit uit zich meestal in steun aan verschillende activiteiten en clubs waar onze eigen medewerkers bij betrokken zijn, maar ook in een breed scala aan projecten die een verschil maken in de vele gemeenschappen waar onze medewerkers wonen. En daar hechten we veel waarde aan.

In 2023 steunden we maar liefs 21 projecten, waaronder: 

  • Tørring Idrætsforening: subsidies voor levensreddende eerste hulp.
  • Hjælpesporet - Kerstcadeaus voor kwetsbare gezinnen
  • Vævelauget Randbøldal - Publicatie van een boek met hun eigen patronen om anderen te inspireren om te leren weven. 

— zet zich in voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

Je zag vast al het uitgebreid palet doelen die de Verenigde Naties stelden.Alle lidstaten ondertekenden die 17 duurzame ontwikkelingsdoelen om vrede en welvaart voor mens én planeet te verzekeren. Als bedrijven en consumenten hebben ook wij een verantwoordelijkheid ten opzichte van onze planeet en de mensen die erop leven. Via deze doelen verbinden we onszelf en onze activiteiten ertoe om bij te dragen aan deze doelstellingen, zodat we het doel tegen 2030 kunnen bereiken.

We kunnen niet alles veranderen. Ook wij niet. En hoewel elk van die 17 doelstellingen onze aandacht verdient, willen we onze impact natuurlijk maximaliseren. Daarom focussen we op de vier doelen waarmee we écht een verschil kunnen maken.

Wij focussen op 4 specifieke SDG’s

Doelstelling 8: Waardig werk en economische groei

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke pijlers van onze managementdoelen. Helaas presteren we niet goed als het gaat om genderdiversiteit in het management. Daarom werken we met concrete doelen om ons hele team meer divers en inclusief te maken. Omdat we geloven in voortdurende verbetering meten we elk jaar systematisch onze prestaties als werkgever. We doen dat met werknemersenquêtes en persoonlijke gesprekken. Het resultaat daarvan is ons certificaat Great Place to Work®.

Doelstelling 12: Verantwoord verbruik en productie

Het was een complex traject om ons afvalbeheer te verbeteren via afvalpreventie, besparing, recyclage en hergebruik. Ons afvalpercentage is gedaald van +25% in 2022 naar ongeveer 5% in 2023. En we willen dat aandeel nog verder terugdringen. Ook willen we betere praktijken integreren als het gaat om onze verbintenissen, initiatieven en vooruitgang. En als onderdeel van Ballingslöv International AB publiceren we jaarlijks een duurzaamheidsrapport.

Doelstelling 13: Klimaatactie

Wij zijn geen perfect bedrijf. We weten dat onze activiteiten een impact hebben op het milieu. Maar we willen het beter doen. Vandaar onze inzet voor dit doel. We willen onze impact op het milieu verminderen, waar mogelijk het aandeel gerecycleerde materialen vergroten en nieuwe manieren vinden om het afval van onze activiteiten te recycleren en te hergebruiken. En dat geldt niet alleen voor ons. We stellen ook strengere eisen aan onze leveranciers binnen onze hele toeleveringsketen, en dus ook aan onze onderleveranciers.

Doelstelling 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Als onderdeel van Ballingslöv International AB willen we ook niet-discriminerende wetten en beleidslijnen in onze organisatie bevorderen en handhaven. Om corruptie en ongepast gedrag te bestrijden, willen we werken aan inclusieve samenlevingen zonder discriminatie.

Ballingslöv International Sustainability report 2023

Wij maken deel uit van het Zweedse concern Ballingslöv International AB. Elk jaar brengt Ballingslöv International AB een sustainability report uit, waarin de initiatieven en de voortgang worden beschreven van alle bedrijven binnen het concern.

Sustainability Report 2023